Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatásunk a stefanluca.hu honlap működésével kapcsolatos tevékenységeinkre terjed ki.

Az adatkezelő

Neve: Kovács Luca E. V.

Elérhetősége: info@stefanluca.hu

Képviselő neve: Kovács Luca

Hivatalos levelezési cím: 1182 Budapest, Halomi út 65-81, A1 ép 4/14. 

Adatkezelő honlapjának címe: stefanluca.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Hogyan kerülünk kapcsolatba azzal a néhány személyes adattal, amelyet kezelünk?

HOZZÁJÁRULÁS alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont);

További előíró jogszabály: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:48. § – a természetes személyt ábrázoló fényképfelvételek felhasználásáról.

A hozzájárulás bármikor visszavonható egy üzenettel, amelyet az info@stefanluca e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a rendszerből a levelet, kivéve, ha a jelen tájékoztatásban jelzett más célból is kezeljük azt (például az e-mail címet törölhetjük a levelezőrendszerünkből, de a számlázóprogramban a számlák megőrzési idejéig archiválásra kerül).

 

SZOLGÁLTATÁSAINK TELJESÍTÉSE– szerződéses jogalap (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont)

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Termék megrendelés Számlázási név és cím, e-mail cím, telefonszám.
(Az adatok megadása kötelező, a szerződéskötés feltétele).
Számlafelvétel, kapcsolatfelvétel az egyedi termékek kivitelezéséhez szükséges egyeztetés miatt.  Hozzájárulás visszavonásáig.
   
       
Fizetés átutalással bankszámlatulajdonos neve, bankszámlaszáma Választott csomag ellenértékének kifizetése átutalással. A bankszámlakivonatok az átutalás évében és további 8 évig kerülnek megőrzésre.
Megrendelt könyvek kiszállítása szállítási név és cím, telefonszám, e-mail cím A termék eljuttatása a megrendelhőhöz. Hozzájárulás visszavonásáig.


Jogi kötelezettségeink alapján kezelt személyes adatok– jogi kötelezettség 
(GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont);

  • előíró jogszabályok számlázás: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) számla kötelező elemei;
  • előíró jogszabály fogyasztói panaszok kezelése: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17/A. § (6)- (7) bekezdések.
Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Számlázás számlázási név, számlázási cím, e-mail cím Számlázási kötelezettség teljesítése, a jogszabályban előírt adatokkal. 1+8 év
Fogyasztói panaszok kezelése és megőrzése fogyasztó neve, lakcíme, e-mail címe, azonosítószám, részletes panasz leírása, elektronikusan érkezett panasz esetén e-mail cím, telefonszám (lakóhely) Vásárlói panaszok kivizsgálása, kezelése, kapcsolattartás a panaszossal, a kezelt adatok körét jogszabály írja elő. 5 év

 

JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK– jogos érdek alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. f)

 

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Szervernaplózás látogató IP címe, dátum-idő, felkeresett URL cím, Referrer (melyik oldalról érkezett), böngésző neve, verziója, operációs rendszer A honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése. Tiltakozásig / tárhelyszolgáltató általi törlésig (1 év)


KÖZÖSSÉGI OLDALAK ÜZEMELTETÉSE– hozzájárulás alapján 
(GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont

A Facebook és Kovács Luca E. V. közös adatkezelők. A közös adatkezelésről szóló tájékoztatást a Facebook oldalunkon elhelyeztük a Jegyzetek lapfülön

A hozzájárulás bármikor visszavonható, az oldal kedvelés / követés visszavonásával, a hozzászólás törlésével. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Facebook oldal (Stefán Luca) név, nyilvános profil, nyilvános megosztások, bejegyzéskedvelések, hozzászólások, privát üzenetek A vásárlók információkkal ellátása, beszélgetések a kapcsolódó témákban, friss híreink megosztása, új könyvek bemutatása. Hozzájárulás visszavonásáig.


SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Oldalunkon a következő sütiket használjuk:

Szükséges sütik

A szükséges, elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Statisztikai sütik

Nem gyűjtenek személyes adatot. Az adatkezelő a statisztikai sütikkel információt gyűjt arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A névtelenül begyűjtött adatokat a honlap fejlesztésére és a látogatói élmény javítására fordítjuk.

Marketing sütik

A marketingsütik nyomon követik a látogatók weboldal-tevékenységét. Használatuk célja az, hogy érdemleges hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra ösztönözzük őket.

A saját böngészőben lehetőség van a sütik kikapcsolására:

Munkatársainkon kívül ki ismeri meg a személyes adatokat?

Magyar Hosting Kft.; Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; adószáma: 23495919-2-41; e-mail címe: info@mhosting.hu; telefonszáma: +36 1 700 2323

Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Szányel Könyvelő Kft. Székhelye: 2220 Vecsés, Dobó K. u. 9, adószáma: 25847800-1-13

Ellátott tevékenység: könyvelési szolgáltatás

Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok

Ellátott tevékenység: Facebook oldal és csoport részére felület biztosítása

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk személyes adatot.

JOGOK BIZTOSÍTÁSA

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a honlap látogatói, megrendelőink, szerzőink, az érdeklődök a következő jogosultságokkal:

  1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Ilyen kérés esetén tájékoztatást nyújtunk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk, hol lehetséges panaszt tenni stb.

  1. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

  1. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Kérni sem kell, magunktól töröljük indokolatlan késedelem nélkül az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Nem fordulhat elő, hogy jogalap nélkül kezeltünk egy személyes adatot, amennyiben mégis, késedelem nélkül törlésre kerül.

Az elfeledtetéshez való jog biztosítása érdekében megtesszük az észszerűen elvárható intézkedéseket.

  1. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha nem kezeljük pontosan a személyes adatokat, kérhető a személyes adatok korlátozása, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljünk személyes adatot, amennyiben mégis ilyen hibát követnénk el, törlés helyett a korlátozás is kérhető.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de az érintettnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez használná fel. Ilyen esetben is kérhető, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését.

Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

  1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az érintett a személyes adatai kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ez csak szakmai és üzleti partnereink kapcsolattartási adatai és a szervernaplózás keretében kezelt személyes adatok esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelésünk jogalapja.

  1. Adathordozhatóság

Az automatizált módon kezelt személyes adatok esetén kérhető, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk az érintettnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezzel a joggal akkor lehet élni, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.

Amennyiben a jogok gyakorlására irányuló kérelem érkezik, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást küldünk a megtett intézkedéseinkről. Intézkedésünkről a kérelemben megjelölt formában nyújtunk tájékoztatást, ha elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás is elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha másként kéri, aki írt nekünk

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg és az intézkedés elmaradásának okairól sem küldünk felvilágosítást, panasz nyújtható be valamely felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz is fordulhat a kérelmező.

PANASZ

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, panaszokat ezen az e-mail címen várjuk: info@stefanluca.hu

Az érintettek bíróság előtt is érvényesíthetik a jogaikat. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhely szerinti törvényszékre kell benyújtani a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találod:  http://birosag.hu/torvenyszekek)

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is, elérhetőségeik: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet (beleértve a profilakotást) nem folytatunk.

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2020. március 31-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Vecsés, 2020. március 31.