Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a stefanluca.hu weboldalon (továbbiakban: honlap) elérhető termékek megvásárlásának és szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a vásárlásra vonatkozó részleteket. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A vásárló a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Az eladó
Név: Kovács Luca egyéni vállalkozó.
Székhely: 1182 Budapest, Halomi út 65-81, Az. ép 4/14.
Levelezési cím: 1182 Budapest, Halomi út 65-81, Az. ép 4/14.
Képviselő neve: Kovács Luca
Telefonszám: +36 20 9 777858
E-mail cím: info@stefanluca.hu
Adószáma: 67893320-1-33
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám: 12010886-00767592-00100003
Tárhelyszolgáltató adatai: Magyar Hosting Kft.; Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; adószáma: 23495919-2-41; e-mail címe: info@mhosting.hu; telefonszáma: +36 1 700 2323

3. A honlapon folytatott tevékenységek
A honlapon internetes kereskedelmi tevékenységet folytatunk, termékkör: Stefán Luca néven írt saját mesekönyvek, személyre szabott egyedi mesék.

4. Felhasználási feltételek

4.1 Felelősség
A Vásárló a honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosíró szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Az Eladó kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért, a Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személynek a jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A vásárlók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni, és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2 Szerzői jogok
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek stb.) szerzői jogvéselem alá esik, amelyekkel kapcsolatban Eladó minden jogot fenntart.

5. A Honlapon történő vásárlás

5.1 Megrendelés folyamata
A honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Vásárlók számára. A honlapon a Vásárló a Termékek menüpontban elhelyezett termékeket böngészheti. A terméklistáról a részletes termékoldal a termék nevére kattintva érhető el, itt tájékozódhat a termék részletes jellemzőiről, áráról.
A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.
A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A vásárló a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Vásárló a Megrendelés gombra kattintva folytathatja a vásárlási folyamatot.
A vásárlás során az alábbi adatokat kell a Vásárlónak megadni: XXX ezeket kötelező megadni, a vásárlás feltétele, hogy az adatok rendelkezésünkre álljanak. (regisztráicós rész, ha van) A megrendelés következő lépéseként a Vásárlónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Vásárló egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott addatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. A Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti a megrendelést. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl. a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni az Eladó felé.

5.2 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
Az Eladó e-mail üzenetben értesíti a Vevőt a megrendelés visszaigazolásáról. Az e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, illetve a fizetési határidőt, és az átutaláshoz szükséges adatokat. Mivel a termékek egy része személyre szabott, és gyártásuk a Vevővel egyeztetve történik, a visszaigazoló levél tartalmazhatja a személyre szabáshoz kérdések listáját is, illetve az elkészítés várható időpontját.
Az Eladó a megrendelés teljesítését a megrendelés ellenértékének kiegyenlítésekor kezdi meg.

5.3. A szerződés létrejötte
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A szerződés az eladó által küldött visszaigazolás megérkezésével jön létre. Ebben az esetben az üzenet ezt tartalmazza: “Megrendelés státusza: Visszaigazolva”.

5.4 A szerződés iktatása
A honlapon keresztül küldött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az Eladó ezt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla
Az Eladó a Honlapon történt vásárlás esetén elektronikus vagy papír alapú számlát állít ki, amelyet legkésőbb a megrendelés teljesítésével egyidejűen juttat el a Vevő részére vagy elektronikus formában, vagy a termék mellé helyezve.

5.6. Fizetés

5.6.1. Előre utalás
Az átutalás indítása előtt minden esetben várja meg díjbekérőnket, amely tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos összes információt, a fizetendő összeget, a bankszámlaszámot és a fizetési határidőt.
Bankszámlaszám: 12010886-00767592-00100003
Bankszámla tulajdonosa: Kovács Luca

5.6.2. Online fizetés
A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni PoleLexicon webáruházakban, mobil alkalmazásokban. Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai az Eladóhoz nem jutnak el.
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció a Barion rendszerében, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon szereplő CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha azonban regisztrál a megrendelő, ezeket az adatokat többé nem kell begépelni.

5.6.4. Készpénz
Készpénzes fizetésre személyes átvétel esetén van lehetőség. Ez esetben is szükséges megadnia a számlázási nevet és címet, valamint az e-mail címet az elektronikus számla küldéséhez.

5.7. Átvételi lehetőség, szállítás
Aktuális átvételi lehetőségeinkről (házhozszállítás, csomagpont, automata, személyes átvétel) és a díjakról a visszaigazoló e-mailben tájékoztatjuk. Ennek kiválasztása minden esetben egyedileg kerül megerősítésre. A házhozszállítás esetleges díjai a termék árán felül fizetendők!

6. Elállási jog

6.1 Elállási jog gyakorlásának menete, a megrendelések visszamondása
A honlapon keresztül történő vásárlás esetén, amenniyben a megrendelt termék nem egyedi megrendelésre készül, a természetes személy Vásárlót megilleti az elállás joga. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus levélben a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségeken.
Olyan termékek esetében, amelyek egyedileg készülnek el a megrendelő igényeinek személyre szabva, az elállási jog a termék elkészítésének megkezdését követően nem gyakorolható!

6.2 Az elállási jog gyakorlására vonatkozó határidők
A vásárló az elállási jogot a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja azzal, hogy elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére. Az Eladó a nyilatkozat megérkezését e-mailben visszaigazolja.

6.3 Az elállás menete
Ha a Vásárló jogszerűen eláll a távollevők közötti szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A Vásárló minden olyan értékcsökkenésért felel, ami meghaladja a termék jellegének, tulajdonságának megállapításához szükséges használatot.
Jogszerű elállás esetén az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Vásárló kifejezett beleegyezés alapján az Eladó a visszatérítésre más módot is alkalmazhat, mint amilyen fizetési módot a Vásárló igénybe vett, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget.
Az Eladót nem terheli felelősség a Vásárló által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

7. Szavatosság

7.1. kellékszavatosság
A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezésének megfelelően.
A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Eladóval szemben. A Vásárló négyféle termékszavatossági igényt érvényesíthet, ezek: a kijavítás, a kicserélés, az árleszállítás és a vételár-visszatérítési igény (ún. elállás).
A kellékszavatosság igény érvényesítése során a Vevő kérheti a hibés termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserlést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket az Eladó költségére kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az Eladó nem vállalta, nem tudtam elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűzőfő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

7.2 Termékszavatosság
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Vásárló választása szerint a 7.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a vásárló a gyártástól (elkészítéstől) számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a jogosultságát elveszti.
A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatalkor nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesülés alól elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatosság igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3 szavatossági igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Vásárló az Eladó jelen ÁSZF 2. pontjában felsorolt elérhetőségeien érvényesítheti.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos vásárlói kifogás a jelen ÁSZF 2. pontjában megadott eladói elérhetőségeken terjesztheti elő.
Az Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig megőriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt.
Az Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal együtt megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.
A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

8.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Az Eladóval szemben felmerült vitás ügyek (Vásárlói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3149. E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

9. Egyéb

9.1 ÁSZF, Árak módosítása
Az Eladó a jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2 Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3 Adatkezelési tájékoztató
Az Eladó adatkezelési tájékozatója itt érhető el:

Hatály
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. március 31.